Altres possibles maneres de puntuar predonats

Per parlar i debatre sobre els campionats online.
corpetit
Barretina
Barretina
Entrades: 743
Membre des de: 31 des. 2004, 02:07

Altres possibles maneres de puntuar predonats

EntradaAutor: corpetit » 19 juny 2014, 23:18

Boes, l'altre dia, remenant, vaig trobar un escrit de fa 4 anys, que mai vaig publicar. Potser no ho vaig fer perquè és molt llarg i feixuc i ningú s'ho miraria, ni tan sols el Carles. Pensava que l'havia perdut del tot, i és per això que el penjaré per aquí. Crec que estava inacabat, me l'he mirat per sobre, no està corregit, per la qual cosa, segur que hi ha força errades. Però vaja, com que tampoc en farà cas ningú (i farà bé), doncs aquí en deixo una part, almenys així, si el torno a perdre (encara que no es perdria gran cosa), sabré on buscar.

ALTRES POSSIBLES MANERES DE PUNTUAR PREDONATS.

Actualment es puntua, grosso modo, de la següent manera:

- Es té en compte la puntuació que ha fet el primer classificat de cada dat (A) i l’últim (B).

- Es mira la diferència de punts (X) entre aquests 2 i es divideix 100 per aquesta diferència X, donant un número fix Y.

- Els punts obtinguts per cada parella en concret (C) i que superin la puntuació de B, es multipliquen per Y. O sigui, (C – B) x Y.

Així de fàcil, no es té en compte si ho has fet bé o malament, si has fet la segona millor puntuació o la penúltima. És així de rígid i és clar que, per a mi, es potencien bastant els desequilibris.


Posarem un exemple perquè s’entengui.

Campionat del dia 29/04/2010, ronda 2, dat 2.
http://butinet.cat/index.php?pagina=cam ... da=2&dat=2

Agafem el primer grup, banda o Parella A (tal com diu el format).

El primer classificat del dat aconsegueix un – 4; l’últim un –17.

La diferència (X) és de 13 punts (17-4 = 13).

Y = 100/13; Y = 7.692.


Llavors només cal mirar els punts que obté cada parella:

  Primera parella: Als punts que obté la pitjor parella en aquest dat són –17, se li resten els d’aquesta primera parella –7; per tant obté 10 punts més que la pitjor parella. Per tant, 10 * Y (7.692) = 76.923; que per arrodoniment, es posa 77;

  Segona parella: -17-8 = 9 punts de diferència * (Y) 7.692 = 69.230 = 69;

  Tercera parella: igual que la primera = 77 punts;

  Quarta parella: últim classificat, directament 0 punts;

  Cinquena parella: primer classificat, directament un 100;

  Sisena parella: - 17-13 = 4 punts de diferència * Y = 30.769 = 31;

  Setena parella: -17-5 = 12 * Y = 92.307 = 92;

  Vuitena parella: el mateix que la setena = 92;

  Novena parella: -17-8 = 9 * Y = 69, igual que la segona;

  Desena parella: igual que l’anterior = 69;

  Onzena parella: -17-10 = 8 * Y = 53.846 = 54.

Aquí, l’errada d’un dels participants d’una “banda” del quadre (possiblement perquè es pensa que ha cantat el de la seva dreta; o bé, simplement perquè volia sortir de cavall d’espasa, que el té al costat, s’equivoca i clicka el basto), la paguen tots els jugadors de la banda contrària (excepte els que fan 100, és clar, que se'n beneficien); i al revés, les parelles que estan al grup de qui fa l’errada, s’inflen a punts, sense haver fet res o gaire cosa per merèixer-s’ho, simplement, estan en el lloc adequat en el moment precís. No es té en compte si han jugat bé o malament, senzillament, s’aprofiten de l’errada d’una parella del seu grup.

La mitja de punts de les parelles A, és de (77+69+77+0+100+31+92+92+69+69+54)/11 = 66.36.

La mitja de punts de les parelles B, és de 33.63.

O sigui, aconsegueixen el doble de punts i no és un dat excessivament exagerat, se’n donen molts així.

A sobre es tenen en compte els que fan 100, i els últims, els que se’ls atorga un 0.

Si no es tenen en compte, això significa que els restants es reparteixen una mitja de 70 punts per barba els components del primer grup (parelles A); i un total de 30 punts les parelles B.

Tot plegat, penso que desmesurat i totalment irreal.

I no passa puntualment, per exemple, en aquest mateix campionat, mirant les tres primeres rondes, passa als dats 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.4, 3.1, 3.4.

Si a tothom li toqués la meitat dels cops estar en el costat bo, doncs cap problema, la sort es repartiria i llestos, però això no passa, no es pot preveure “l’errada” d’una determinada parella, i clar, tot es redueix al pur atzar.

Hi ha maneres per a solucionar això?

Difícilment, però sí que es pot mitigar, suavitzar. N’exposaré un parell:


1.- PRIMER SISTEMA.

Maneres que puntuïn la posició que has quedat en cada grup i en aquell precís dat, a més de la diferència de punts, que és l’única que es té en compte ara. Se li podria donar una proporció, per exemple, com els punts que s’atorguen són 100 per dat, es podrien donar 50 punts per posició i els altres 50 per puntuació.

  Parelles A

  Exemple de puntuació per posició:

  Imaginem que el campionat és de 22 parelles. 11 parelles per grup o banda.

  Primer classificat del dat: 50 punts;

  Segon classificat del dat: 45 punts;

  Tercer classificat del dat : 40 punts;

  Quart classificat del dat: 35 punts;

  Cinquè classificat del dat: 30 punts;

  Sisè classificat del dat: 25 punts;

  Setè classificat del dat: 20 punts;

  Vuitè classificat del dat: 15 punts;

  Novè classificat del dat: 10 punts;

  Desè classificat del dat: 5 punts;

  Onzè classificat del dat: 0 punts.

O sigui, un màxim de 50 punts a atorgar per parella, segons la posició que queden en aquell determinat dat.

No cal dir que la parella que fa la pitjor puntuació (l'onzena) se li han de donar 0 punts.

Si n’hi hagués dos amb la mateixa puntuació (imaginem 0 punts), llavors, com és obvi i normal, a la següent se li donarien 10 punts i no 5 perquè quedaria novena i no desena.

50 punts / (nombre de parelles per grup – una).

  Primera parella: quarta parella classificada = 35 punts;

  Segona parella: sisena parella classificada = 25 punts;

  Tercera parella: quarta parella classificada = 35 punts;

  Quarta parella: onzè i últim classificat = 0 punts;

  Cinquena parella: primer classificat, directament 50 punts;

  Sisena parella: desena parella classificada = 5 punts;

  Setena parella: segona parella classificada = 45 punts;

  Vuitena parella: segona parella classificada = 45 punts;

  Novena parella: sisena parella classificada = 25 punts;

  Desena parella: sisena parella classificada = 25 punts;

  Onzena parella: novena parella classificada = 10 punts.

Llavors només cal sumar:

  Primera parella: 38 punts pels tantos aconseguits + 35 punts per posició que ocupa en el dat = 73 punts;

  Segona parella: 35 punts per tantos + 25 per posició = 60 punts;

  Tercera parella: 38 punts pels tantos aconseguits + 35 punts per posició que ocupa en el dat = 73 punts;

  Quarta parella: onzè i últim classificat = 0 punts;

  Cinquena parella: primer classificat, directament 100 punts;

  Sisena parella: 15 + 5 = 20 punts;

  Setena parella: 46 + 45 = 91 punts;

  Vuitena parella: 46 + 45 = 91 punts;

  Novena parella: 35 punts per tantos + 25 per posició = 60 punts;

  Desena parella: 35 punts per tantos + 25 per posició = 60 punts;

  Onzena parella: 27 + 10 = 37 punts.

  ACTUAL SISTEMA DE PUNTUACIÓ_____SISTEMA PROPOSAT

  PARELLES A PARELLES B____________PARELLES A PARELLES B


  Parella 01: 77 Parella 01: 23____________Parella 01: 73 Parella 01: 32

  Parella 02: 69 Parella 02: 31____________Parella 02: 60 Parella 02: 50

  Parella 03: 77 Parella 03: 23____________Parella 03: 73 Parella 03: 32

  Parella 04: 0 Parella 04: 100____________Parella 04: 0 Parella 04: 100

  Parella 05: 100 Parella 05: 0____________Parella 05: 100 Parella 05: 0

  Parella 06: 31 Parella 06: 69____________Parella 06: 20 Parella 06: 80

  Parella 07: 92 Parella 07: 8 ____________Parella 07: 91 Parella 07: 14

  Parella 08: 92 Parella 08: 8 ____________Parella 08: 91 Parella 08: 14

  Parella 09: 69 Parella 09: 31____________Parella 09: 60 Parella 09: 50

  Parella 10: 69 Parella 10: 31____________Parella 10: 60 Parella 10: 50

  Parella 11: 54 Parella 10: 46____________Parella 11: 37 Parella 11: 63

  TOTAL: 730 VS 370 = 1100_____________TOTAL: 665 VS 485 = 1150*

  66.36% VS 33.63%____________________57.82% VS 42.18%

*Sempre donarà una puntuació més alta que l'altre sistema, en repetir puntuacions per ordre numèric de posició i començant a puntuar des de dalt. És clar que, si es fes des de baix, donaria menys. També es podria compensar establint una mitja, de manera que donés pràcticament igual, però crec que no val la pena i que, d'aquesta manera les puntuacions finals podrien ser, fins i tot, més anivellades.

  Parelles B

  Primera parella: 11.5383 punts + 20 per posició que ocupa en el dat = 32 punts;

  Segona parella: 15.3844 punts per tantos + 35 per posició = 50 punts;

  Tercera parella: Igual que la primera: 32 punts.

  Quarta parella: primer classificat = 100 punts;

  Cinquena parella: últim classificat, directament 0 punts;

  Sisena parella: 34.6149 + 45 = 80 punts;

  Setena parella: 3.8441 per tantos + 10 punts per posició = 14 punts;

  Vuitena parella: 3.8441 per tantos + 10 punts per posició = 14 punts;

  Novena parella: igual que la segona = 50 punts;

  Desena parella: igual que la segona = 50 punts;

  Onzena parella: 23.0766 + 40 = 63 punts.

- Es té en compte la puntuació que ha fet el primer classificat de cada dat (A) i l’últim (B).

Així doncs, el primer classificat del segon grup o quadrant (parella 4), hauria fet +17.

L'últim classificat (parella 5), hauria obtingut un +4.

- Es mira la diferència de punts (X) entre aquests 2 i es divideix 50 per aquesta diferència X, donant un número fix Y.

Així doncs, X= 17-4; X = 13

Y= 50/13; Y= 3.8461

- Els punts obtinguts per cada parella en concret (C) i que superin la puntuació de B, es multipliquen per Y. O sigui, (C – B) x Y.

Exemple: la parella 1 fa +7; (7-4) * 3.8461 = 11.5383

  POSICIONS PARELLES B

  50 punts per la parella 4

  45 punts per la parella 6

  40 punts per la parella 11

  35 punts per les parelles 2, 9 i 10 (en aquests casos d'empat, es concedirien més punts. Si es volgués, també es podria establir una mitja per compensar-ho, però crec que no valdria la pena)

  20 punts per les parelles 1 i 3.

  10 punts per les parelles 7 i 8.

  0 punts per la parella 5


Es podria establir aquesta proporció o d’altres que es vulguin:

40% per classificació de la parella en aquell dat + 60% per puntuació.

30% vs 70%; 1/3; ¼...

Què es pretén amb aquesta nova manera de puntuar? Doncs principalment que no es castiguin tant ni es premiïn tant les errades comeses per altres jugadors, aliens a la nostra partida.

Es pretén que, si un jugador queda segon en una banda, doncs senyal que ho ha fet bé o bastant bé no? Considero inapropiat que, de vegades, jugadors que queden penúltims en una banda, obtinguin més punts que els que queden segons en l'altre. I de vegades, fins i tot els penúltims d'una banda, doblin en punts, els tercers de l'altre. Què han fet per merèixer-s'ho? Si han quedat penúltims. En canvi, per què castiguem tant als que han quedat segons? O tercers? O quarts?

A tall d'exemple, només cal mirar els dats 3.1, 3.4 i 4.1 d'aquest mateix campionat per fer-me entendre.

...

Carles
Carles
Carles
Entrades: 2238
Membre des de: 15 set. 2002, 23:42

EntradaAutor: Carles » 20 juny 2014, 00:28

Me l'he llegit tot!! Tinc premi?? :-p

Una altre solució (com sempre em reclama sempre el DeepButi), és que les parelles estiguin sempre al mateix costat. O sigui, les parelles A que sempre estiguin al grup A, i les B al B.

D'aquesta manera, no afecten tant els desequilibris.

Problema: a l'acabar el campionat es tenen DOS classificacions: la de les parelles A, i la de les parelles B.


Un altre problema que hi ha és la complexitat: moltes persones no entenen els predonats. I si els compliquem més, encara els entendrà menys persones.

corpetit
Barretina
Barretina
Entrades: 743
Membre des de: 31 des. 2004, 02:07

Altres possibles maneres de puntuar predonats

EntradaAutor: corpetit » 20 juny 2014, 15:51

Doncs sí, un premi és poc.

Jo també sempre he estat d'acord amb aquesta solució dels dos campions, però ara perd sentit. Això és així perquè en un campionat de tan poques parelles que, a sobre, hi haguessin dos guanyadors, doncs no em sembla gaire adequat. Amb campionats de més de 20 parelles, se'n podria parlar.

Un altre "problema" que presentaria això seria que, algun cop es podria donar que el campió d'una banda obtingués una puntuació molt baixa i, en canvi, el campió de l'altre, una puntuació molt alta.
Això passaria quan un grup es veiés afectat per molts dats dels que comentava anteriorment. Dats on el repartiment de punts entre els diferents grups fos molt distorsionat (per exemple: 70 a 30).
Normalment, en cada campionat hi ha entre 4 i 8 dats d'aquests que tant distorsionen, però es pot donar el cas que en algun campionat siguin la meitat.
Això podria passar, per exemple, quan participés un jugador molt novell. El grup on anés a petar, s'inflaria de punts; en canvi, als jugadors del grup contrari els tocaria el rebre i, tot i jugar bé, veurien com farien molts pocs punts.
Ja sabem que, dintre d'un mateix grup seria ben igual, que no els afectaria, però podria passar que el campió d'un grup obtingués una puntuació final més baixa que el que està a la meitat de la taula de classificació de l'altre grup. I de ben segur que això, molta gent no ho entendria.
Alguna parella podria guanyar un campionat amb 40 punts de mitjana per dat.

Jo trobo que canviant el sistema de puntuació no faria que la gent entengués menys els predonats; ans el contrari, ara mateix, penso que és més difícil d'entendre que el segon classificat d'un grup obtingui menys punts que el penúltim de l'altre i que aquests punts vagin a parar al mateix sac. És més, personalment, ho trobo del tot injust, però és el que hi ha. Adéu.


Torna a “Campionats Online”

Qui està connectat

Usuaris navegant en aquest fòrum: No hi ha cap usuari registrat i 31 visitants