LA CONTRASORTIDAUn dels principis fonamentals de la botifarra és tornar a la sortida del company/a “Del pal que el company ha sortit, hi tornes amb delit”, ara bé, la cosa no és tan senzilla.

Sempre hem de tornar a la sortida del company/a? Com i quan?

El que no s'ha de perdre de vista mai és que la botifarra és un joc de parella i per tant és decisiu "informar" al company/a del que tu tens. Tornar automàticament la sortida dóna poca informació.

Suggerim les següents opcions en el cas que davant la primera sortida del teu company/a agafis mà (després, lògicament, ja dependrà de molts altres factors):

A. HAN CANTAT ELS CONTRARIS

A.1 Trumfo Directe i Trumfo Delegat (no contrat)

a) Si tenim manilla-as d'un pal, ensenyem la manilla i tornem la jugada. Ell quan agafi basa ens vindrà a buscar l'as i potser pel camí arreplegarem figura.

b) Si tenim algun as defensable, és millor primer defensar-nos l'as, deixant per més tard tornar la sortida. Molts asos es perden per no fer això: es torna automàticament la sortida i el company/a ja no té res a defensar i va "a pescar". Quan es va a “pescar” hi ha probabilitats que ens facin saltar l’as.

c) Si tenim alguna manilla, encara que sigui acompanyada de rei, tornem-li la jugada, a veure si després ens ve a buscar aquesta manilla.

d) Si no tenim res de bo, tornem-li la jugada de seguida i que s’espavili. Hi tornarem de la carta major que tinguem en trumfo directe, i de la segona quan ens permeti aguantar pal en trumfo delegat.

_Exemple:_

El company surt de 10 d’oros, i la seva dreta mata de manilla. Si nosaltres tenim 12 i 7 quan agafem basa tornaríem a l'oro de 12 en trumfo directe i de 7 en trumfo delegat. Els motius són que en trumfo directe hem d'arreplegar punts cap a casa per evitar que ens els fallin, en canvi en trumfo delegat el rei pot ser basa o evitar un descart.

A.2 TRUMFO DELEGAT (contrat) a) Veure punt A.1 a)

b) Veure punt A.1 b)

c) Si tenim un pal llarg sortirem de la carta més alta. Li estem dient al company/a que aguantem aquest pal i podem arreplegar pel camí alguna figura del de la nostra dreta.

d) Si tenim semifallo podem probar de tocar-lo perquè si el company/a ha contrat hi ha probabilitats de que porti la manilla, ens torni al pal i aprofitem els trumfos fallant el pal.

e) Si ha contrat el company/a i portem també figures sense cap pal llarg ni cap fallo directe o semifallo podem arrastrar sempre que tinguem a la nostra dreta a qui ha fet trumfo.

B. HEM CANTAT NOSALTRES

B.1 Trumfo No Contrat

a) Arrastrarem

B.2 Trumfo Contrat

a) Veure punt A.1 b)

b) Arrastrarem si qui ha contrat es troba a la nostra dreta.

C. BOTIFARRA

C.1 L’han cantat els contraris

a) Veure punt A.1 b) o si ha sortit la manilla anirem al pal que ha tocat el company/a

C.2 L’hem cantat nosaltres Botifarra Directe

a) Obre pal on tinguis entrada

b) Obre pal nou de la carta major

C.3 L’hem cantat nosaltres Delegada

a) Veure punt C.2 a)

b) Torna al pal del company/a

Consideracions:Alguns jugadors quan agafen la mà i tu ja has fet dues sortides, tenen el costum de tornar-te la darrera (que és la que més fàcilment recorden), quan el procedent és tornar sempre a la primera. Lògicament, és més fàcil que la segona sigui del coll fals, buscant la teva entrada, perquè no es vol fer de cara l'as que t'ha ensenyat amb la primera sortida, sigui per por que el fallin, sigui per voler atrapar pel mig figura.

Si al company/a a trumfo dels contraris et surt arrastrant t’està informant de que té bon joc, per la qual cosa no et demana que li tornis l’arrastre sinó que li obris pal per agafar punts.

Agraïments

Algun dels textos exposats estan copiats quasi íntegrament d'un post d'en CarlesG de qui les aportacions al fòrum del butinet són un llibre obert per aprendre l'art d'aquest joc.

Ho podeu trobar en el següent link:

http://www.butinet.cat/forums/viewtopic.php?t=680&highlight=sortida

Última actualització Wednesday 29th of June 2022 07:43:41 PM - Pàgina generada en 0.0134 segons.