Manual Campionat Predonats

Els campionats de dats predonats tots els jugadors juguen amb les mateixes cartes i es puntua respecte els resultats dels altres participants amb les mateixes cartes.

Per raons obvies, queda totalment prohibit fer cap comentari sobre les partides mentre encara s'està jugant la ronda.

Les rondes

El campionat consistirà de varies rondes, i cada ronda consistirà amb un numero determinat de dats amb amb els mateixos jugadors en contra.

En cada ronda, totes les taules jugaran els mateixos dats.

Aquesta ronda, no serà una partida normal, ja que no es tindrà en compte el resultat final de la partida. Sinó que es tindrà en compte el resultat dat a dat (en cap cas les partides no acaben a 101, sinó quan s'han jugat tots els dats que toquen).

Cal dir, que al no tenir-se en compte el resultat final de la partida, mai s'ha de contrar/fer botifarra per recuperar quan es va perdent.

Emparellaments

Els emparellaments dintre de cada ronda es sortejaran aleatòriament durant tot el campionat.

Els dats

Els contros, només multipliquen a la parella que l'ha fet.

Els Recontros i Santvicenç es poden fer però no tenen cap valor, son INFORMATIUS.

Botifarra només multiplica a la parella que l'ha fet.

Per exemple, si en un dat una parella fa botifarra i els contraris contren, la partida valdrà x2 per tothom.

Puntuació

La puntuació es dat a dat.

En cada dat, la parella Nord-Surd que ha obtingut mes puntuació, se li donen 100 punts.
La parella NS que ha obtingut menys punts, se li donen 0 punts.

Les parelles restants NS se li donen tants punts entre 0 i 100 proporcionals als punts que han fet respecte el màxim i el mínim.

Punts = 100 * (resultat - min) / (max - min)

El mateix es calcula pels jugadors Est-Oest.

Exemple:

Parella NS P R R P Parella EO
aaa1 aaa2 45 -1 2 72 bbb1 bbb2
ccc1 ccc2 68 4 -8 42 ddd1 ddd2
eee1 eee3 63 3 -6 48 fff1 fff2
ggg1 ggg2 0 -11 11 100 hhh1 hhh2
iii1 iii2 100 11 -22 0 jjj1 jjj2


Com podem veure en verd, la parella iii son la parella NS que han fet mes punts a dat, i per tant se'ls adjudica 100 punts. I en vermell la parella ggg que son els que han fet menys punts al dat, així que es li dona 0 Punts.

La classificació final és el sumatori de punts dividit pel numero de dats jugats.

Renunci

En cas de renunci en un dat, la parella que ha fet el renunci li contarà -50 punts al dat. Als contraris com si no haguessin jugat aquell dat.

Caiguda

Si un dat no es pot acabar per que un jugador ha caigut, a la parella que ha caigut els contarà -25 punts. Als contraris com si no haguessin jugat aquell dat.

Falta de temps

Si una partida no poden fer totes els dats de la ronda per falta de temps, simplement se'ls contarà els dats que han jugat.

Última actualització Wednesday 18th of May 2022 08:52:44 PM - Pàgina generada en 0.0038 segons.