Diccionari de la Botifarra

A continuació hi ha un petit diccionari dels termes i expressions més comunament utilitzades al joc de la botifarra.Abarrotar-se: És l'acció de no tirar la Manilla, si encara no ha sortit l'As d'un pal, a l'espera de poder guanyar-lo a la següent basa.

Arrastrar: És l'acció de sortir de triomf, normalment per tal que el contrari es quedi sense.

As: És la carta marcada amb el 1 de cada pal. És la segona carta més alta del joc, després de la manilla o abans del rei, i val 4 punts.

Basa: La basa és el resultat d'una ronda de tirada de cartes, una per jugador. Es recullen i comença una nova basa qui l'hagi guanyat.

Botifarra (buti): A banda del nom del joc, és diu botifarra a la mà que es juga sense haver cantat triomf un pal concret, ja que qui ha cantat considera que té prou bones cartes de tots els pals. En una buti els punts valen el doble, per 4 si està contrada, per 8 si està recontrada i per 16 si està santvicentada.

Cantar: Rotativament a cada mà li toca a un jugador dir quin serà el triomf, un dels quatre pals o botifarra. Si no es tenen preu bones cartes, es pot passar al company que haurà de cantar per força.

Capot: Quan una parella fa totes les basses d'una partida.

Cavall: És la carta que porta l'11 de cada pal i acostuma a mostrar un cavaller sobre del seu cavall. És la quarta carta en puntuació i val 2 punts.

Contrar: Un jugador de la parella que no ha cantat pot contrar si considera que té prou bones cartes per guanyar la mà. En aquest cas, els punts valdran el doble. Es contra després que l'altra parella hagi cantat i abans de tirar la primera carta.

Dat: Conjunt de quatre cartes jugades una per cada jugador de la partida. Una partida està composta per 12 dats, i el guanyador del dat, comença el següent dat.

Delegar (passar el triomf): Quan un jugador ha de cantar per torn i considera que no té bones cartes per fer-ho, pot delegar en el seu company, que ho haurà de fer per força. Llavors es diu que el triomf és passat o delegat.

Descart: Quan una basa va del nostre company (la carta guanyadora sobre la taula és seva), podem tirar qualsevol carta que no ens interessi tenir o que vulguem salvar. D'aquesta acció se'n diu descartar-se.

Fallar: És diu que es falla quan no tenim cartes del pal que es juga la bassa i tirem triomf. És obligatori fallar si la carta guanyadora sobre la taula és dels contraris, mentre que si la carta guanyadora és del company o si el contrari també ha fallat i no podem superar-lo, tirar triomf és opcional.

Fallo rodó (fallo directe): Un jugador té fallo rodó (o directe) a un pal quan entre les 12 cartes que se li han repartit no en té cap d'aquell pal.

: És el resultat de jugar el total de les 48 cartes de que consta el joc, o sigui, dotze basses.

Manilla: És la carta qu porta el número 9 de cada pal. És la carta més alta del joc i val 5 punts.

Pal: És cada un dels 4 motius de que consta el joc de cartes que s'utilitza per a la botifarra: Bastos, Copes, Espases i Oros. Cada pal consta de 12 cartes numerades i amb indicació gràfica del pal al que pertanyen.

Partida: És el resultat de jugar tantes mans com siguin necessàries fins que una de les parelles passi de 100 punts (101 o més). Aquesta serà la parella guanyadora.

Per les putes: Per malament que soni, és diu que són per les putes (o que s'han fet putes) quan en una mà les dues parelles han fet 36 punts, o sigui que hi ha hagut un empat i ningú s'apunta cap punt.

Recontrar: Un jugador de la parella que ha cantat pot recontrar si els contraris han contrat i considera que té prou bones cartes per guanyar la mà i els contraris han contrat. Els punts valdran per 4. Es recontra després que els contraris hagin contrat i abans de tirar la primera carta.

Rei: És la carta que porta el 12 de cada pal i que habitualment mostra un rei dibuixat. És la tercera carta en puntuació i val 3 punts.

Renunci: És diu que un jugador ha fet un renunci quan ha fet alguna trampa o quan no ha tirat una carta que havia de tirar (no ha superat tenint cartes superiors o no ha fallat tenint triomf, quan la bassa anava del contrari). En aquest cas, acaba la mà en joc i és dóna com a perdedora la parella que ha comés la falta, i els altres s'emporten 36 punts (multiplicats si era botifarra i/o si estava contrat, recontrat i santvicentat).

Sabatera: (Capot de capots) Quan una parella guanya una botifarra sense que la contrària faci cap punt. Santvicentar: Un jugador de la parella que no ha cantat pot santvicentar si considera que té prou bones cartes per guanyar la mà i els contraris han recontrat. Els punts valdran per 8. Es santvicenta abans de tirar la primera carta. En molts llocs el sentvicens no està permés.

Semifallo: Un jugador té un semifallo a un pal quan entre les 12 cartes que se li han repartit només en té una d'aquell pal.

Sota: És la carta número 10 de cada pal, que acostuma a mostrar una figura humana de peu. És la última carta de les 5 que puntuen i només val 1 punt. Per sota d'ella, sense puntuació però amb el seu valor en el joc estan, de major a menor el 8, 7, 6, 5, 4, 3 i 2.

Triomf: És el pal que s'ha cantat a cada mà, i és el pal que mana sobre totes les demés cartes, tinguin el valor que tinguin. Si s'ha cantat botifarra, no hi ha triomf.

Última actualització Wednesday 29th of June 2022 07:43:41 PM - Pàgina generada en 0.0035 segons.